Rock of 9

Home / Museum / ARC Living Artists / Zu Sheng Yu

Full image size

2287 x 2885 pixels
8150 KBs

Zu Sheng Yu

born 1959

Rock of 9

48 x 60 cms | 18 3/4 x 23 1/2 ins
Oil